Veikala lietošanas noteikumi

Interneta veikala lietošanas NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Interneta veikala darbību nodrošina SIA "IB Happy",
reģistrācijas Nr. 40203457510, juridiskā un korespondences adrese: Amatas iela 4/6, Jūrmala, LV-2008, turpmākais - Pārdevējs. Saziņas
līdzekļi - e-pasts: info@ibhappy.lv .

1.2. Interneta veikala lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi,
attiecas uz visiem līgumiem (Distances līgums), kas noslēgts starp Pārdevēju kā
Pakalpojuma sniedzēju un fizisku vai juridisku personu kā Pircēju,
turpmāk arī - Klients, par tādu preču, turpmāk - Prece,
pirkumu, kuras pasūtītas, turpmāk - Pasūtījums, Pārdevēja uzturētajā
internetvietnē www.lilacdeco.lv (turpmāk - Veikals) un nosaka preču pasūtīšanas, noformēšanas, apmaksas un piegādes kārtību.

1.3. Veikalā piedāvāto Preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāja
vai izdevēja vai autora sniegtās informācijas. Sniegtajiem Preču
aprakstiem un attēliem ir informatīvs raksturs, tajos var tikt veiktas
operatīvas izmaiņas.

1.4. Noteikumi spēkā to publicēšanas brīdī un ir spēkā līdz nomai.

1.5. Distances līgums spēkā ar brīdi, kad Klients
apstiprinājis Pasūtījumu Veikalā un veicis tā apmaksu un spēkā līdz
saistību izpildei.

2. Pasūtījuma noformēšana

2.1. Lai iegādātos Preces Veikalā Klientiem jāaizpilda Pasūtījuma
noformēšanas procesā pieprasītā un Noteikumos norādītā informācija.

2.2. Lai veiktu Pasūtījumu, Klientu Veikalā:

2.2.1. izvēlas vienu vai vairākas piedāvātās preces, ievietojot tās Iepirkuma grozā;

2.2.2. norāda nosaukumu/ vārdu un uzvārdu;

2.2.3. reģistrācijas numuru (obligāti)/ personas kodu (nav obligāti)

2.2.4. izvēlas piegādes veidu un adresi (kas atkarīgs no izvēlētā piegādes veida):

VAS "Latvijas Pasts" norāda precīzu adresi, kurā vēlas saņemt;

Omniva , noteikta pakomāta atrašanās vietas adrese;

ar kurjera starpniecību, paziņojumu, kurā Klients vēlas saņemtsūtījumu .

2.2.5. apstiprina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem, ka šie
Noteikumi Klientam ir saprotami, tie apmierina Klientu un ka Klients
apņemas tos pildīt;

2.2.6. apstiprina Pasūtījumu un veic maksājumu ar karti internetā vai ar pārskaitījumu pēc rēķina saņemšanas.

2.3. Pēc Pasūtījuma saņemšanas Pārdevējs nosūta apstiprinājumu Klientam uz tā norādīto e-pasta adresi.

2.4. Gadījumā, ja Klienta pasūtītā Prece vairs nav pieejama,
Veikals nosūta Klientam e-pasta vēstuli ar lūgumu iesniegt 5.7.punktā
norādīto informāciju. Pārdevējs atmaksā pirkuma maksu un ar
pasūtījuma piegādes izmaksas 10 (desmit) darba dienu laikā nr
pieprasītās informācijas saņemšanas.

2.5. Lai samazinātu iespējamās ievades kļūdas Klientam, veicot
pasūtījumu Veikalā, izmantots norādītie lauki pilsētā,
pagasta, ciema un/vai citas apdzīvotas vietas, mājas nosaukuma, ielas nosaukuma, mājas, korpusa piegādes dzīvokļa numurs, pasta
indeksa norādīšanai, kā arī izvēlēties lauku durvju kodu vai citas
piegādes rādīšanas nodrošināšanai nepieciešamās informācijas nošanai.

2.6. Noformējot Pasūtījumu, Klients uzņemas atbildību par sniegto datu pareizību.

3. Norēķinu kārtība

3.1. Visas Preču cenas Veikalā uzrādītas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN).

3.2. Preču cenas var tikt mainītas pēc Veikala ieskatiem, par to
iepriekš Klientu nebrīdinot. Jau noformētiem un apstiprinātiem (Klients
ir savā Pasūtījuma apstiprinājumu e-pastā) Pasūtījumiem cena
paliek nemainīga.

3.3. Papildus Preču cenai Klientu apmaksā pasūtījuma piegādes
cenu, kas ir atkarīgs no piegādes veida, piegādātāja noteiktajiem
tarifiem, Preču komplekts viena pasūtījuma ietvaros un piegādes
zonas.

3.4. Maksa par Pasūtījuma piegādi Preču atgriešanas/ atteikuma gadījumā atmaksāta netiek.

3.5. Norēķini par Pasūtījumiem Veikalā notiek bezskaidras naudas
Klientam veicot priekšapmaksu ar kādu no Veikalā
norādītajām bankas norēķinu kartēm vai ar internetbankas pārskaitījumu.

4. Pasūtījuma izpildes termiņš

4.1. Saņemtos pasūtījumus Veikals apstrādā darba dienās:

no pirmdienas līdz ceturtdienai laikā no plkst. 10:00 līdz 17:00;

piektdienās un pirmssvētku dienās no plkst. 10:00 līdz 15:00.

4.2. Ja Pasūtījums saņemts pēc 4.1.punktā norādītā darba laika, par Pasūtījuma saņemšanas dienu sarunāa nākamā darba diena.

4.3. Pēc Pasūtījuma apstrādes Veikals 1 (vienas) darba dienas laikā nodod to Klienta izvēlētajam piegādātājam.

4.4. Pasūtījuma izpildes termiņš ir 2-7 darba dienas no Pasūtījuma
saņemšanas dienas. Konkrēts Preces piegādes termiņš ir atkarīgs no
Klienta izvēlētā piegādes veida un piegādes.

5. Pasūtījuma piegāde

5.1. Atbilstoši Klienta izvēle Pasūtījuma noformēšanas procesā, Pasūtījumu būs iespējams saņemt:

5.1.1. ar VAS "Latvijas Pasts"starpniecību, saņemot pasta kastītē,

5.1.2. uz Omniva pakomātu,

5.1.3. vai ar kurjera pakalpojumu.

5.2. Ja piegāde VAS "Latvijas pasts" ,
Klients saņems sūtīju savā pasta kastītē savā norādītajā adresē.

5.3. Ja Pasūtījuma saņemšanai Klients izvēlējies Omniva
pakomātu, Klientam uz tā norādīto mobilo numuru Omniva nosūtīs durvju durvju kodu, kas jāievada konkrētā pakomāta
dislejā. Pēc durvju koda ievadīšanas, atvērsies tā skapīša durvis, kurā
ievietots Klientam adresētais sūtījums. Sūtījumu no pakomāta var izņemt
katru dienu 24 stundas diennaktī. Sūtījums Klientam jāizņem 7 (septiņu)
dienu laikā, pēc tam Pasūtījums tiek atgriezts Veikalā.

5.4. Ja piegāde veiks kurjers , sūtījums tiek
piegādāts uz Klienta norādīto adresi, iepriekš pa tālruni saskaņojot
precīzi piegādes laiku. Sūtījums tiek izsniegts tikai pavadlapā
norādītajai personai vai citai personai, kas var uzrādīt personu
apliecinošu dokumentu, un sūtījuma izsniegšanas pavaddokumentā norāda
savu vārdu, uzvārdu, datumu, laiku un parakstās par sūtījuma saņemšanu.
Ja kurjeram nav iespēja izsniegt sūtījumu 2-3 dienu laikā, jo norādītajā
adresē neviens nav sastopams vai Klients nav sazvanāms pa norādīto
tālrunis, līdz ar ko nav iespējams saskaņot piegādes laiku, Pasūtījums
tiek atgriezts Vaikalā.

5.5. Noteikumu 5.2. - 5.4. punkta kārtībā atgrieztās Preces
Veikals uzglabā 2 (divus) mēnešus no Pasūtījuma apstiprināšanas dienas.
Lai tiktu organizēta atkārtota piegāde, Klientam atkārtoti jāapmaksā
piegādes izdevumi.

5.6. Pēc glabāšanas termiņa beigām Pasūtījums tiek anulēts un
Klientam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no termiņa notecējuma tiek
atmaksāta Preču vērtība. Klienta samaksātie piegādes izdevumu netiek
atmaksāti.

5.7. Veikals Preču vērtības atmaksu veic uz Klienta bankas kontu, kuru Klients rakstveidā paziņo Veikalam uz e-pasta adresi: info@ibhappy.lv .

6. Atteikuma tiesība

6.1. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu (PTAL),
Klients var vienpusēji atkāpties no noslēgtā līguma, izmantojot
atteikuma tiesību 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā un atgriezt
Preci, saglabājot oriģinālo iepakojumu un nosūtot to uz Pārdevēja
adrese: Amatas 4/6, Jūrmala, LV-2008.

6.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš skaitāms no dienas, kad Klients ir papildināts Pasūtījumu.

6.3. Lai izmantotu atteikuma tiesību Klientam ir pienākums veikt atteikuma paziņojumu un Pārdevējam, nosūtot pa pastu; e-pastā vai personīgi Pārdevēja adresē.

6.4. Klients, atbilstoši PTAL, ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizācijas termiņā.

6.5. Pārdevējs patur tiesības atteikt Klientam izmantot
attteikuma tiesības vai kompensācijas maksas gadījumā, ja Prece
ir lietota un/vai bojāta.

6.6. Ja iegādātā Prece ir grāmata vai tml., tā videoa par lietotu, un ticis atvērts oriģinālais sūtījuma iepakojums.

6.7. Klients nevar izmantot atteikuma tiesības, un tiek piegādāti
laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli (20.05.2014. Ministru
kabineta noteikumi Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu").

6.8. Pārdevējs atmaksā Klientam Preču vērtību 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 5.7. punktā norādītās informācijas saņemšanas.

7. Personas datu apstrāde

7.1. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot Pasūtījumu
Klients apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt ka ​​Pārdevējs saskaņā
ar Noteikumiem veic Klienta nodoto personas datu apstrādi. Pasūtījuma
noformēšanas procesā pieprasīto personu datu iesniegšana ir
priekšnoteikums Distances līguma noslēgšanai, tātad galīgi Pasūtījuma
noformēšanai. Ievadot informāciju, Klients piekrīt, ka tam uz norādīto
mobilo telefonu un/vai e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas saistīti ar
Pasūtījuma apstrādi.

7.2. No Klienta iegūto datu Pārdevējs apstrādā ar mērķi
koordinēt un izpildīt Pasūtījumu, ti lai izpildītu Distances līgumu,
kā arī ar normatīvajiem aktiem uzlikto pienākumu izpildei.

7.3. Klients ir informēts un piekrīt, ka Pasūtījuma izpildes un
Preču piegādes procesā tiek iesaistītas trešās personas - piegādātājs,
kuru Klients ir izvēlējies Pasūtījuma noformēšanas procesā (Noteikumu
2.2.4. punkts) un kurai tiks nodoti tādi personas dati, kas nepieciešami
Pasūtījuma savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei.

7.4. Klients apzinās, ka LR spēkā esošo normatīvo aktu prasību
izpildes nodrošināšanai Pārdevējam ir tiesības prasīt un saņemt visus
personas datus, kuri ir obligāti atzīstami likumā "Grāmatvedības likums" vai citos.

7.5. Klients ir tiesīgs aizliegt savu datu izmantošanu
informācijas un reklāmas produkcijas saņemšanai. Atteikties iespējams,
sūtot rakstisku informāciju uz e-pastu info@ibhappy.lv vai pa pastu.

8. Citi noteikumi

8.1. Ja, saņemot Pasūtījumu un atverot iepakojumu, tiek rādīti
slēpti Preces trūkumi (bojājumi), Klients šādas Preces (nelietotas un
ar oriģinālo iepakojumu) nosūta Veikalam. Pēc šāda veida saņemšanas
Veikals novērtējums Preces trūkums un veic visas nepieciešamās darbības,
lai Preci izmantotu ar citu, identisku Preci (apmainītu). Jā Precess
aizstāšana iespējama, Klients ir tiesīgs nav atteikties no pasūtījuma un
saņemt atpakaļ pilnu Preces cenu un pasūtījuma piegādi un atpakaļ
nosūtīšanu saistītos izdevumus. Klientam ir pienākums šādā veidā
iesniegt Noteikumu 5.7. punktā norādīto informāciju.

8.2. Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti
Klientam, un šādi zaudējumi ir Distances līguma noteikumu pārkāpums
sekas un nodarīti Pārdevēja rupjas neuzmanības vai zaudējumus
rīcības dēļ.

Noteikumi 2023. gada 17. februāra redakcijā